About quiderledo

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי בבקשת הילדה, מכיוון שעלות הדיור נופלת אך ורק בעלויות הדגם. העלות המשוערת של שכירת הדירות היומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של עידוד עובדים. בונוסים מגברים, עובדים עוזבים את עצמם. מטרת העדיפות של שירות הליווי שלנו ישראל עיסוי אירוטי בבת ים – הפוך עובדים עבודה טובה עם רווחים טובים, והגברים שלנו מציעים שירותים באופן בלעדי באופן ישיר מהאיכות הטובה ביותר. רק גישה זו נותנת כוח לפתח שיתוף פעולה ממושך, שיהיה רווחי הן לבנות והן ללקוחותינו.